Pareidolia

Pareidolia

Pareidolie of pareidolia is een psychisch verschijnsel, een vorm van illusie waarbij iemand een zodanige interpretatie van onduidelijke of willekeurige waarnemingen heeft, dat hij hierin herkenbare dingen meent waar te nemen. Rond dit fenomeen ging Nigel te werk gedurende de eerste lockdown van 2020. Geïnspireerd door een reeks polaroids genomen in eigen woning schreef hij het nummer Pareidolia een speels synth-pop track.

%d bloggers liken dit: